چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 08:27

TB-H608RSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
61,700,000 52 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 56000 56000 TB-H608RSS0
80 59 123 10.5 3

5.8

داکت اسپلیت سقفی ال جی

 

چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 08:12

TB-H488RSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
57,000,000 52 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 48000 48000 TB-H488RSS0
38 59 123 8.6 3

5.6

داکت اسپلیت سقفی ال جی
چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 08:05

TB-H428GSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
استعلامی 38 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 42000 42000 TB-H428GSS0
29.8 45 118 8 3

5.1

داکت اسپلیت سقفی

 

چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 07:55

TB-H368GSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
45,600,000 38 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 36000 36000 TB-H368GSS0
29.8 45 118 6.3 3

4.1

داکت اسپلیت ال جی
چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 07:41

TB-H366GSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
45,600,000 38 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 36000 36000 TB-H366GSS0
29.8 45 118 18.8 1

4.1

داکت اسپلیت سقفی ال جی

 

چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 07:35

TB-H306GSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
38,900,000 38 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 30000 30000 TB-H306GSS0
29.8 45 118 15 1

3.4

داکت اسپلیت سقفی ال جی
چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 07:31

TB-H246HSS0

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
33,200,000 35 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 24000 24000 TB-H246HSS0
60 45 88 12 1

2.7

داکت اسپلیت سقفی ال جی

 

چهارشنبه, 30 دی 1394 ساعت 07:11

TB-H186HSS1

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) وزن پنل داخلی Kg cm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
31,300,000 35 ارتفاع عمق عرض A Ø KW 18,000 18,000 TB-H186HSS1
26 45 88 9 1

1.9

داکت اسپلیت سقفی ال جی
سه شنبه, 29 دی 1394 ساعت 12:21

3-UB48

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) حداکثر شدت صدا (db/A) حداکثرجریان هوادهی فن (m3/min) وزن پنل داخلی Kg mm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
91,200,000 44 40.0 52 ارتفاع عمق عرض Ø V 48000 48000 UB48-3
38.0 59 123.0 3

220

240

 

سه شنبه, 29 دی 1394 ساعت 12:10

3-UB42

داکتد فن کویل (Fan coil) دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و بطور کلی تهویه مطبوع در ساختمان مسکونی، تجاری و صنعتی با هوادهی بین600cfm الی 2000cfmمی‌باشد. این دستگاه در داخل کانال جا سازی می شود و کنترل دما موضعی امکان پذیر نیست.

قیمت (ریال) حداکثر شدت صدا (db/A) حداکثرجریان هوادهی فن (m3/min) وزن پنل داخلی Kg mm ابعاد پنل داخلي برق مصرفي حد اکثر قدرت گرمايش BTU/hr حد اکثر قدرت سرمايش BTU/hr مدل
90,000,000 42 38.0 52 ارتفاع عمق عرض Ø V 42000 42000 UB42-3
38.0 59 123.0 3

220

240

داکت اسپیلیت ال جی اینورتر
صفحه1 از8

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com