دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 07:41

رادیاتور ایرتورپن ۱۸۰

رادیاتور ایرتورپنویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتور ایرتورپنکانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 07:40

رادیاتور ایرتورپن ۱۶۰

رادیاتور ایرتورپنویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتور ایرتورپنکانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 07:13

رادیاتور ایرتورپن ۱۴۰

رادیاتور ایرتورپن ویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتور ایرتورپن کانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 07:05

رادیاتور ایرتورپن ۱۲۰

رادیاتور ایرتورپنویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

کانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 06:50

رادیاتور ایرتورپن ۱۰۰

رادیاتورویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتورکانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 06:01

رادیاتور ایرتورپن ۸۰

رادیاتور ایرتورپنویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتور ایرتورپنکانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 05:53

رادیاتور ایرتورپن ۶۰

رادیاتور ایرتورپنویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتور ایرتورپنکانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
دوشنبه, 05 بهمن 1394 ساعت 05:50

رادیاتور ایرتورپن ۵۰

رادیاتور ایرتورپنویژگیها و مشخصات:

-ساخت مشترک ایران و ترکیه

-طراحی مدرن و زیبا

-سازگاری بیشتر با پکیج شوفاژ دیواری

-کاهش تعداد دفعات هواگیری نسبت به رادیاتورهای آلومینیومی

-دارای دو پانل و دو کانوکتور(مدل 22)

-ارتفاع با استاندارد ایران آکس 50

-پوشش فسفات مخصوص

-رنگ سفید (RAL9010)در دو مرحله متوالی،لایه زیرین به صورت غوطه وری

-در رنگ ولایه رویی با رنگ پودری و عملیات خشک شدن در کوره در هر دو مرحله

-جوش کانوکتورها مستقیما بر روی مجراهای آب رادیاتور جهت افزایش بازده حرارتی

-ساخته شده از ورق فولادی با ضخامت 1/2 میلیمتر

-نظافت آسان به علت قابلیت برداشتن شبکه بالا و پوشش های جانبی رادیاتور

-تولید مطابق با استاندارد (EN442)

-راندمان،کیفیت و آسایش بالا

-10سال گارانتی تعویض

-ویژگیهای شیمیایی-فیزیکی آب درمدار گرمایش،کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد UNI8065 مطابقت دارد.

 

 

رادیاتور ایرتورپنکانکتورهای داخلی این رادیاتور برای افزایش گرمایش هرچه بیشتر به کانال گردشی این رادیاتور نصب و چسبانده شده است.

بسته بندی و مونتاژ رادیاتور:

در بسته بندی رادیاتور استفاده از نایلونهای بالون دار

وهمچنین استفاده از کارتن های ضخیم موجب گردیده تا این

محصولات موقع حمل و نقل از هر نوع زدگی و آسیب محفوظ بماند.

 

لوازم جانبی رادیاتور:

بست دیواری: 2 عدد

ماسوره درپوش:1/2 دو عدد

پیچ و رول و پلاک جهت نصب

منتشرشده در ایرتورپن
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 ساعت 05:38

رادیاتور حوله ای ایساتیس مدل ونوس

مشخصات رادیاتور حوله ای ایساتیس

 • طراحی زیبا و منحصر به فرد
 • طول عمر بالا
 • پوشش رنگ با ماندگاری بالا 
 • قابلیت اتصال به پکیج شوفاژ دیواری
 • قابلیت تحمل فشار تا سطح 6 بار 
 • قابلیت تحمل دما تا 90 درجه سانتی گراد و
 • همراه با اتصالات شیر هواگیر و درپوش به صورت رایگان]

راهنمای خرید رادیاتور حوله ای ایساتیس- مدل ونوس

 1. فشار کار رادیاتور حوله ای ایساتیس معادل ۶ بار می باشد.
 2. رادیاتور حوله ای ایساتیس قابلیت اتصال به پکیج  شوفاژ دیواری و همچنیین قابلیت تحمل دما تا ۹۰ درجه سانتیگراد را دارا می باشد.
 3. معمولا برای گرمایش حمام های کوچک (کمتر از ۳ متر مربع) رادیاتور حوله ای ۱۴ لول کافی است مگر اینکه حمام مذکور در طبقه زیر سقف پشت بام یا دارای پنجره بزرگ باشد ، که در اینصورت باید از رادیاتور حوله ای ۲۰ لول استفاده گردد. بدیهی است برای حمام های بزرگتر نیز به نسبت افزایش متراژ باید از رادیاتور حوله ای بزرگتر استفاده گردد.
 4. منظور از T=60° C∆ ، اختلاف دمای ۶۰ درجه ای بین دمای آب گرم  ورودی به رادیاتور و دمای هوای حمام می باشد.
 5. رادیاتور حوله ای ایساتیس دارای پوشش رنگ با ماندگاری بالا می باشد.
منتشرشده در ایساتیس
پنج شنبه, 10 ارديبهشت 1394 ساعت 05:03

رادیاتور پانلی ایساتیس مدل آفتاب pkkp

خطوط تولید رادیاتور پانلی ایساتیس از آخرین تکنولوژی روز ایتالیا برخوردار می باشد و استفاده از فناوری پیوند دو ورق با حفظ ضخاوت از برتری رادیاتور پانلی ایساتیس می باشد.

 

رادیاتور پانلی


مشخصات فنی رادیاتور پانلی ایساتیسرادیاتور پانلی ایساتیس دارای استاندارد CE اروپا , ایزوهای ۹۰۰۱ , ۱۴۰۰۱ , ۱۸۰۰۱ و ایزو ۳۱۴۷ از  شرکت ( universal systems ) انگلستان می باشد.

رادیاتور پانلی ایساتیس تا فشار حداکثر ۱۳ بار مقاوت دارد

فشارکارکرد رادیاتور ایساتیس ( ۰٫۵ – ۶ ) می باشد.

رنگ آمیزی بر اساس استاندار بین المللی ral 9010

رنگ آمیزی به صورت الکترواستاتیکی با پوششی از پلی استر صنعتی یکنواخت و شفاف آبکاری و آپوکسی کاری محصولات جهت بالا بردن مقاومت در برابر پوسیدگی

نوع ورق های به کار رفته در رادیاتور ها از جنس فولاد آلیاژِ با استاندارد ST13 به ضخامت ۱٫۲ می باشد.

رادیاتور ایساتیس دو طرفه و مطابق با استاندارد EN 442 می باشد.

داری ۱۵ سال گارانتی تعویض در برابر پوسیدگی .

حجم آبگیری پایین جهت افزایش میزان راندمان حرارتی و کاهش مصرف انرژی.

استفاده از سیستم جوش تمام اتوماتیک جهت عدم نشتی سه راهی ها

پوشش فسفات مخصوص

نظافت آسان به دلیل قابلیت برداشت شبکه بالا و پوششهای جانی رادیاتور

ویژگی های شیمیایی و فیزیکی آب در مدار گرمایش کاملا با مشخصات تعریف شده در استاندارد ۸۰۶۵ uni مطابقت دارد.


منتشرشده در ایساتیس

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com