مشعل | مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 1 SP

مشعل | مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 1 SP

 

 1- مشعل های فوق از مدل DP0-SP به بعد داراي تابلو برق مي باشند.
2- از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل های گازوئیل سوز بر عدد 8,800 مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.
3- از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش  مشعل های گاز سوز بر عدد 10,000 مقدار متر مکعب مصرف گاز در ساعت بدست مي آيد.
مدل مشعل : DP 1 SP
الکتروموتور  3~1.5 KW-1~90 W
سروو موتور : LKS 310
رله کنترل : TMG 740
متعلقات تابلو کنترل :    کليد فيوز،کنتا کتور،بي متال، رله کنترل ، لامپ هاي سيگنال وتجهيزات مربوطه
لوازم مشعل شير برقي گاز تدريجي"  1/21، 2 عدد شير برقي گازوئيل "1/8، پرشر هواو گاز ، پمپ سانتک مدل  67Cبا مشابه ، چشم الکترو نيک UV

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com