مشعل | مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0 SP

 مشعل | مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور مدل DP 0 SP


1-  مشعل های فوق از مدل DP0-SP به بعد داراي تابلو برق مي باشند.
2- از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل های گازوئیل سوز بر عدد 8,800 مقدار ليتر مصرف گازوئيل در ساعت بدست مي آيد.
3- از تقسيم حد اکثر کيلو کالري قدرت گرمايش مشعل های گاز سوز بر عدد 10,000 مقدار متر مکعب مصرف گاز در ساعت بدست مي آيد.

مشعل دو گانه سوز

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com