مشعل | مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل PGN 2 SP

مشعل | مشعل گاز سوز ایران رادیاتور مدل PGN 2 SP


1- در ابتداي مسير سوخت گاز ورودي به خط گاز مشعل های گاز سوز استفاده از شير دستي و فيلتر گاز الزامي است.
2- مشعل های فوق از مدل 800,000 کیلوکالری به بالا دارای تابلو برق می باشند.
3- از تقسيم حد اکثر کيلو کالری قدرت گرمايش مشعل های گاز سوز بر عدد10,000مقدار متر مکعب مصرف گاز در ساعت بدست می آيد.

مدل مشعل:    PGN 2 SP
الکتروموتور     3~4 KW
سروو موتور :    LKS 310
رله کنترل :    TMG740
متعلقات تابلو کنترل: کلید فیوز،کنتا کتور،بی متال، رله کنترل ، لامپ های سیگنال و تجهیزات مربوطه لوازم مشعل 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب "2/1  2 ،1 عدد شیر برقی گاز تدریجی "2/1  2 ، پرشر هوا و گاز

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com