پکیج زمینی CALORPACK®

پکیج زمینی CALORPACK®   گاز سوز و گازوئیل سوز ( تولید آذران صنعت امرتات )

 

پکیج زمینی

پکیج زمینی

 

 

 

قیمت مصرف کننده (ریال) ظرفیت حرارتی (kcal/h) مدل پکیج
۳۴۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ CP 45
۴٢۵۰۰۰۰۰ ٦۵۰۰۰ CP 65
۴٩٨٨۰۰۰۰ ٨۵۰۰۰ CP 85
٥٨٩٦۰۰۰۰ ۱٢۵۰۰۰ CP 125

توجه :
١-  قیمت های فوق ، بر مبنای تحویل در انبار کارخانه بوده و شامل هزینه های بارگیری و حمل محصولات به محل بهره برداری و نصب محصول نبوده و هزینه موارد مذکور بر عهده خریدار خواهد بود .
٢-  کلیه پکیج های این شرکت با نهایت کیفیت و ایمنی در انبار کارخانه بارگیری خواهند شد . هر گونه پیاده سازی نامناسب محصولات که موجب آسیب یا خدشه به محصولات گردد آن را از ضمانت خارج می سازد .
٣-  جعبه لوازم دستگاه شامل مجموعه کاورهای محصول و پانل کنترلی ، کلیه لوازم و اضافات مورد نیاز برای نصب محصول ، برگ ضمانتنامه محصول ، دفترچه راهنمای نصب محصول ، دفترچه راهنمای نصب کاورهای محصول ، فرم نظرخواهی مشتری ، فرم مخصوص جوائز نصاب و . . .  می باشد .
٤-  محصول فوق از تاریخ فروش به مدت بیست ماه ضمانت می گردد .

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com