کولر گازی گری مدل Q′Matic

مشخصات و اطلاعت کولر گازی گری

A′Matic-H24H1  A′Matic-H18H1   A′Matic-H12H1  A′Matic-H09H1   مدل شرکت نیا
  220-240   220-240  220-240  220_240 ولتاژ مجاز
  50   50   50  50 HZ فرکانس مجاز
 1  1  1   Ø فاز
 6.45  5.33  3.52  2.64 KW ظرفیت سرمایشی
 6.74  5.71  3.66  2.85  KW ظرفیت گرمایشی
 2.22  1.73  1.17  0.86  KW برق مصرفی جهت سرمایش
 2.32  1.66 1.22  0.83  KW برق مصرفی جهت گرمایش
 10.3  8.03  5.44  4.02  A جریان برق جهت سرمایش
 11  7.69  5.66  3.82  A جریان برق جهت گرمایش
 2.90  3.08  3.00  3.05  KW/KW راندمان انرژی EER
 2.90  3.46  3.00  3.42  KW/KW ضریب عملکرد COP
48/46/40/37 47/44/41/36 42/38/35/32 39/36/32/27  DB(A) (میزان صدا (یونیت داخلی
1078χ325χ246 970χ300χ224 845χ289χ209 790χ275χ200  mm ابعاد یونیت داخلی
 16  13.5  10  9  kg (وزن خالص(یونیت داخلی
  R22   R22   R22  R22  _ مبرد
 10  10  10  10  m حراکثر ارتفاع
 25  25  20  15  m حداکثر طول

مجموعه محصولات

اطلاعات تماس

آدرس:اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی

شماره تماس: 09133151464

شماره دفتر: 03132730615

فکس: 03132730131

ایمیل: info@tasisatesfahan.com